โคมโรงงาน-2x18W-Reflector-สะท้อนแสงแบบเงา-(60cm.)

โคมโรงงาน-2x18W-Reflector-สะท้อนแสงแบบเงา-(60cm.)