ฝ่ายจัดซื้อ l งานโครงการ l ซื้อไปขายต่อ l สั่งจำนวนเยอะ

โคมตะแกรงฝังฝ้า หลอด T8

โคมตะแกรงฝังฝ้า หลอด T8

โคมกล่องเหล็กขาสปริง หลอดT8 LED

โคมขาสปริง โคมนีออน หลอด T8

โคมอกไก่ หลอด T8 LED

โคมอกไก่ หลอด T8

โคมกันระเบิด หลอด T8

โคมกันระเบิด หลอด T8

โคมกันฝน ราคาถูก

โคมกันฝน หลอด T8

โตมตะแกรงติดลอย หลอด T8

โคมตะแกรงติดลอย หลอด T8

คมห้อยฟลูออเรสเซนต์-หลอด-t8

โคมไฟห้อยฟลูออเรสเซนต์ หลอด T8

โคมโรงงาน หลอด T8 LED

โคมโรงงาน หลอด T8

โคมห้องคลีนรูม หลอดT8 LED

โคมห้องคลีนรูม หลอด T8

โคมเข้ามุมตัวแอลหน้าพลาสติก

โคมเข้ามุมตัวแอลหน้าพลาสติก

โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก หลอด t8

โคมหน้าพลาสติกฝังฝ้า หลอด T8

โคมฝังฝ้าแบบ indirect light หลอด t8

โคมฝังฝ้า INDIRECT LIGHT หลอด T8

โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอดT8 LED

โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอด T8

โคมหน้าตะแกรงลวด หลอด T8 LED

โคมหน้าตะแกรงลวด โคมไวร์การ์ด 

โคมกล่องโรงงานแบบติดลอย

โคมกล่องโรงงานแบบติดลอย

โคมติดลอยหน้าพลาสติก หลอด t8

โคมหน้าพลาสติกติดลอย หลอด T8

โคมตัวยู หน้าพลาสติก

โคมตัวยู หลอด T8

ชุดรางLED T5 และ หลอด LED T8 

โคมห้องเย็น หลอด T8

โคมห้องเย็น หลอด T8

โคมฝังฝ้าหน้าเปิด หลอดT8

โคมฝังฝ้าหน้าเปิด หลอด T8

โคมหน้าตะแกรงฝังฝ้า โคมหน้าพลาสติกฝังฝ้า โคมติดลอยฟลูออเรสเซนต์