โคมโรงงาน-1x18W-Reflector-สะท้อนแสงแบบเงา-(60cm

โคมโรงงาน-1x18W-Reflector-สะท้อนแสงแบบเงา-(60cm