โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าปิด-3x36W

โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าปิด-3x36W