โคมตะแกรงฝังฝ้า-Air-return-2x36W-60x120cm

โคมตะแกรงฝังฝ้า-Air-return-2x36W-60x120cm