โคมฝังฝ้าหน้าเปิด-4x18W-60x60cm.

โคมฝังฝ้าหน้าเปิด-4x18W-60x60cm.