ขนาดของโคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRLP-1S 1x18W (60cm.)

ขนาดของโคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRLP-1S 1x18W (60cm.)