ขนาดของโคมตะแกรงแบบติดลอย LSLL-1L 1x36W (120cm.)

ขนาดของโคมตะแกรงแบบติดลอย LSLL-1L 1x36W (120cm.)