โคมตะแกรงแบบติดลอย LSLL-1S 1x18W (60cm.)

โคมตะแกรงแบบติดลอย LSLL-1S 1x18W (60cm.)