โคมโรงงาน หลอดT8 1x18W Reflector สะท้อนแสงแบบเงา (60cm.)

โคมโรงงาน หลอดT8 1x18W Reflector สะท้อนแสงแบบเงา (60cm.)