โคมอกไก่ หลอดT8 1x36W (120cm.)

โคมอกไก่ หลอดT8 1x36W (120cm.)