โคม Indirect light แบบฝังฝ้า CURVE-2 2x18W (60x60cm.)

โคม Indirect light แบบฝังฝ้า CURVE-2 2x18W (60x60cm.)