โคมกล่องเหล็กขาสปริง 2x18W (60cm.)

โคมกล่องเหล็กขาสปริง 2x18W (60cm.)