โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 2x18W (60x60cm.)

โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 2x18W (60x60cm.)