ขนาด โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 3x18W (60x60cm.)

ขนาด โคมฝังฝ้าหน้าเปิด 3x18W (60x60cm.)