โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRLP-1L 1x36W (120cm.)

โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRLP-1L 1x36W (120cm.)