โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย NEO-SPC 3x36W (60x120cm.)

โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย NEO-SPC 3x36W (60x120cm.)