โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย NEO-SPC 2x36W (60x120cm.)

โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย NEO-SPC 2x36W (60x120cm.)