โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย NEO-SPC 2x36W (30x120cm.)

โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย NEO-SPC 2x36W (30x120cm.)