โคมตะแกรงแบบติดลอย NEO-SLV 2x18W (30x60cm.)

โคมตะแกรงแบบติดลอย NEO-SLV 2x18W (30x60cm.)