โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSSTP 600 2L 2x36W 60x1200cm.

โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSSTP 600 2L 2x36W 60x1200cm.