โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRSTP 3002S 2x18W 30x60cm.

โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติก LRSTP 3002S 2x18W 30x60cm.