โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 300 2S 2x18W 30x60cm.

โคมตะแกรงฝังฝ้า LRST 300 2S 2x18W 30x60cm.