โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LLPCW 1S-1x18W

โคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LLPCW 1S-1x18W