ขนาดโคมโรงงาน 2x18W (60cm.)

ขนาดโคมโรงงาน 2x18W (60cm.)