ขนาดโคมโรงงาน 1x18W (60cm.)

ขนาดโคมโรงงาน 1x18W (60cm.)