ขนาดโคมขาสปริงติดลอย 2x36W (120cm.)

ขนาดโคมขาสปริงติดลอย 2x36W (120cm.)