ขนาดโคมขาสปริงติดลอย 2x18W (60cm.)

ขนาดโคมขาสปริงติดลอย 2x18W (60cm.)