ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 4x36W (60x120cm.)

ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 4x36W (60x120cm.)