ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 3x36W (60x120cm.)

ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 3x36W (60x120cm.)