ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 2x18W (60x60cm.)

ขนาดโคมหน้าพลาสติกติดลอย 2x18W (60x60cm.)