โคมโรงงาน-2x36W-Reflector-สะท้อนแสงแบบเงา-(120cm

โคมโรงงาน-2x36W-Reflector-สะท้อนแสงแบบเงา-(120cm