โคมโรงงาน-1x36W-Reflector-สะท้อนแสงแบบเงา-(120cm.)

โคมโรงงาน-1x36W-Reflector-สะท้อนแสงแบบเงา-(120cm.)