โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าปิด-6x36W

โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าปิด-6x36W