โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าปิด-2x36W

โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าปิด-2x36W