โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าตะแกรง-6x36W

โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าตะแกรง-6x36W