โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าตะแกรง-4x36W

โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าตะแกรง-4x36W