โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าตะแกรง-3x36W

โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าตะแกรง-3x36W