โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าตะแกรง-2x36W

โคมฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์-หน้าตะแกรง-2x36W