โคมตะแกรงฝังฝ้า-Air-supply-2x18W-60x60cm.

โคมตะแกรงฝังฝ้า-Air-supply-2x18W-60x60cm.