โคมอกไก่-หลอดT8-3x36W-120cm.

โคมอกไก่-หลอดT8-3x36W-120cm.