โคมอกไก่-หลอดT8-3x18W-60cm.

โคมอกไก่-หลอดT8-3x18W-60cm.