โคมฝังฝ้าหน้าเปิด-4x36W-60x120cm.

โคมฝังฝ้าหน้าเปิด-4x36W-60x120cm.