โคมไฟห้อยหลอดนีออน ใช้ห้อยเหนือโต๊ะทำงาน ใช้ห้อยในสำนักงาน เปลี่ยนหลอดได้

โคมไฟห้อยหลอดนีออน ใช้ห้อยเหนือโต๊ะทำงาน ใช้ห้อยในสำนักงาน เปลี่ยนหลอดได้