โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอด T8 1x18W (60cm.).

โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอด T8 1x18W (60cm.).