โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอด T8 2x18W (60cm.).

โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอด T8 2x18W (60cm.).