โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอด T8 2x36W (120cm.).

โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอด T8 2x36W (120cm.).