ขนาดของโคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSLP-1S 1x18W (60cm.)

ขนาดของโคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSLP-1S 1x18W (60cm.)