ขนาดของโคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSLP-1L 1x36W (120cm.)

ขนาดของโคมหน้าพลาสติกแบบติดลอย LSLP-1L 1x36W (120cm.)