ขนาดของโคมตะแกรงแบบติดลอย LSLL-1S 1x18W (60cm.)

ขนาดของโคมตะแกรงแบบติดลอย LSLL-1S 1x18W (60cm.)